• 0342 869 03 00

İSLAHİYE MYO

TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI

DERSLER ve DERS İÇERİKLERİ

       1.SINIF 1. YARIYIL

İTDS101 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ: Sağlık yönetimine giriş; Yönetim süreçleri; İletişim; Personel yönetimi; Türkiye’de sağlık örgütlenmesi; Birinci basmak sağlık hizmetleri; Yataklı sağlık kuruluşları;  Sağlık Hizmetleri ile ilgili temel kanunlar, Devlet Personel Rejiminin temel hükümleri, hasta hakları, hasta hakları yönetmeliği, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi.

İTDS103 HASTALIKLAR BİLGİSİ I: İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri; Organ ve sistemleri; Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım ve üreme organları ve işlevleri; Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etyoloji; Hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemleri; Hayati bulgular; Konjenital anomaliler; Parazit hastalıkları; Kanser; Endokrin sistem hastalıkları; Kan hastalıkları; Ruh sağlığı ve bozuklukları; Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

İTDS105 TIBBİ TERMİNOLOJİ I: Tıbbi terminolojiye giriş, Tıbbi terimlerde kökler, türetme önekleri ve sonekleri,Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, Terimlerde küçültme, Genel hastalık terimleri, İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, Hareket sistemine ilişkin terimler (anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), Sindirim sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler)

 

İTDS107 KLAVYE TEKNİKLERİ 1: Kelime işlem programı işlemleri, Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye tuşlarının fonksiyonları.

İTDS109 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ: Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ve internet tarayı-cısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları ve forumlar, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, ,işlem tablosu, sunum hazırlama, internet ve kariyer, kişisel web sitesi hazırlama, e-ticaret, tanıtıcı materyal hazırlama.

İTDS111 TEMEL MATEMATİK: Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. Ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

TURK 101 Türk Dili I

Dünya dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, Noktalama işaretleri, Yazım kuralları, Dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Yazılı anlatım, Anı türü.

 

 

 

 

YDBİ 101 İngilizce I

Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru Sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Miktar Veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma Tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan Bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. Dinleme-Anlama: İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları, Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı, Dinlediği ve Okuduğu İle İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması, Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Göre Sıralanması, CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme, Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma, Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi I

Birinci yarıyılda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin konuk olarak katılacakları eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Öğrencilerin, katılacakları projeleri seçebilmeleri ve proje döneminde yapılacak saha çalışmaları açısından bu eğitimlere katılımları önemli ve zorunludur. Öğrenciler, güz yarıyılında seminer sürecinin ardından çalışmak isteyecekleri proje konularını seçeceklerdir.Güz yarıyılında seçtikleri projelerde ders saatleri içinde ve/veya tercihe göre boş vakitlerinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarla işbirliği içinde projenin gerektirdiği çalışmaları yürütmeye başlayacaklardır.

GME100 Genel ve Mesleki Etik

 

Etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

 

GOS ORTAK ZORUNLU

GOS112 TEMEL SPOR UYGULAMALARI

 

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

 

GOS122 SANAT TARİHİ

Sanat Tarihi terminolojisi sanat ve sanatçı kavramları sanat tarihi ve arkeoloji bilimlerinin içerikleri birleştikleri ve ayrıldıkları noktalar tarih öncesi dönemlerde sanat din kavramları anlatılacaktır.

 

 

 

 

 

      1. SINIF II. YARIYIL

İTDS102 TIBBİ DÖKÜMANTASYON

Tıbbi dokümanların tarihçesi, temel kavramlar, tıbbi kayıtların önemi ve yararları, sağlık kayıt sisteminin kurulması ve sistemden beklenen özellikler, tıbbi dokümantasyon hizmetlerine temel standartlar, hasta dosyalarında yer alan evrakın değerlendirilmesi, tıbbi kayıtların hazırlanmasında esaslar. Dosyalama yöntemleri ve depolama, mikrofilm ve tıbbi kayıtlar, terminoloji ve sınıflama sistemleri, hasta bakımı verilerinin dizinlenmesi, tıbbi kayıtlar bölümünün yönetimi, ruh sağlığı ve kayıtları.Tıbbi dokümantasyonun hukuksal yönü; Hasta dosyaları arşivlerinin temel öğeleri; Arşivin yeri ve bütçesi; Arşiv komitesi; Arşiv teşkilatı ve fonksiyonları; Hasta dosyalarının hazırlanması, numaralandırılması; Dosya işlemleri; Hasta dosyalarının sıralanması ve kapsamı.

İTDS104 HASTALIKLAR BİLGİSİ II

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları; Solunum sistemi hastalıkları; Sindirim sistemi hastalıkları; Üriner sistem hastalıkları; Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları; Gebelik ve doğum; Sık görülen çocuk hastalıkları; İskelet sistemi hastalıkları; Bağ dokusu (kollogen doku) hastalıkları; Deri hastalıkları.

İTDS106 TIBBİ TERMİNOLOJİ II

 

Solunum sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), Dolaşım sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Ürogenital sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Sinir sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Endokrin sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.

 

İTDS108 KLAVYE TEKNİKLERİ II

Oturuş ve duruşu ayarlama, Harf tuşlarını kullanma, Noktalama işaretleri ve sayı tuşları, Metin yazma, Hız uygulamaları, Yabancı dilde yazı yazmak.

İTDS110 TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİ

İçerik: Sekreterlikle ilgili kavramlar, sekreterlik türleri ve seviyeleri, sekreterin kisisel ve mesleki özellikleri, sekreterin görevleri ve sorumluluklari, sekreterlik mesleginde insan iliskileri ve iletisim

Konular: Sekreterlik mesleginin tarihsel gelisimi.Sekreterlik mesleginin tarihsel gelisimi.Sekreterin tanimi ve görevleri.Sekreterlik mesleginin önemi, Sekreterlerin siniflandirmasi Tibbi sekreterlerin egitimi ve örgütlenmesi sonucunda tibbi dokümanlarin gelismesi.Sekreterlik mesleginin önemi, Sekreterlerin siniflandirmasi Tibbi sekreterlerin egitimi ve örgütlenmesi sonucunda tibbi dokümanlarin gelismesi.Tibbi sekreteri diger sekreterlerden ayiran özellikler Tibbi sekreterlerin mesleki tutum ve aliskanliklari, özellikleri bilmesi gereken baslica tibbi terimler.Tibbi sekreterin görevleri Klinik ve poliklinik görevleri ve karsilastiklari sorunlar.Tibbi sekreterin ameliyathane ve acil servis deki görevleri Istatistik, laboratuar ve arsivdeki görevleri nelerdir ne gibi sorunlarla karsilasabilirler.Tibbi sekreterlerin idari bürolardaki görevleri, Hastane müdür sekreterligi, ana bilim dali sekreterligi ve hasta kabul bürosundaki görevleri..Tibbi sekreterlerin idari bürolardaki görevleri, Hastane müdür sekreterligi, ana bilim dali sekreterligi ve hasta kabul bürosundaki görevleri..Özel tedavi kuruluslarinda tibbi sekreter Klinik, poliklinik sekreteri,yataksiz tedavi kuruluslarinda tibbi sekreter.Saglik grup baskanligi ve saglik ocagi sekreteri Ana çocuk sagligi merkezi sekreterligi.Tibbi sekreterlerin Türk is gücü piyasasindaki durumu.Saglik hizmetleri veren kurumlarda ekip çalismasi..

 

İTDS112 İSTATİSTİK

İçerik: Istatistik kavramlar, veri toplama ve organize etme, ölçme yöntemleri, olasilik, normal dagilim, parametrik ve non-parametrik analiz yöntemleri ve kullanim alanlari

Konular: Istatistik tanimi ve temel kavramlar .Veriler; toplanmasi, siniflandirilmasi ve Betimlenmesi .Verilerin görsel formlara dönüstürülmesi.Merkezi Egilim Ölçüleri .Merkezi Egilim Ölçüleri .Dagilma Ölçüleri .Dagilma Ölçüleri .Olasilik ve Türleri .Olasilik ve Türleri .Hipotez testleri .Varyans Analizi .Ki-kare Dagilimi .Korelasyon Analizi .Regrasyon Analizi .

İSED100 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM (STAJ)

Uygulama ve değerlendirme

MUP100 Mesleki Uygulama Projesi

Mesleki Uygulama Projesi dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

TURK 102 Türk Dili II

Türkçede Vurgu(Sözcük Vurgusu), Türkçede Vurgu(Grup ve Cümle Vurgusu), Sözcükte Yapı(Kök, Ek Kavramları, Çekim Ekleri), Sözcükte Yapı (Gövde Kavramı, Yapım Ekleri), Cümle Bilgisi (Ögeler), Cümle Bilgisi(Cümle Çeşitleri, Doğru Cümle),Anlatım Biçim ve Teknikleri, Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları), Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları), Eleştiri, Öz Eleştiri, Sohbet(Söyleşi), Deneme ve Diğer Yazı Türleri, Yazma Çalışması.

YDBİ102 İngilizce II

Dinleme-Anlama: Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler Veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

Yazma: Dinleme Ve Okuduklarını Not Alma, Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma, İş Mektupları Yazma, Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma, Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları, “Noun Clause” Yapıları, “Infınitive-Gerund” Yapıları, Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi, Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

 

TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi II

Öğrenciler güz yarıyılında seçtikleri projelerde çalışmaya bahar dönemi boyunca devam edeceklerdir. Dönem sonunda yürüttükleri projenin değerlendirme ve geri bildirimini aktaran bir ara ve bir final raporu teslim etmekle yükümlüdürler.

 

 

      2. SINIF III. YARIYIL

İTDS201 TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve UYGULAMALARI-I

Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi: İdari kayıtlar, Klinikte kullanılan kayıtlar, Yoğun bakımda tutulan kayıtlar, Anestezi kayıtları, Laboratuar kayıtları/raporları, Hemşirelik hizmetleri kayıtları, Ayaktan bakım veren kuruluşlarda kullanılan tıbbi kayıtlar, Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların geliştirilmesi yöntemleri, Sağlık kuruluşlarında sağlık bilgi yöneticilerinin rolü. Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri [Sınıflandırma sistemlerinin amacı. Sınıflandırma sistemlerinin yararları. Sınıflandırma sistemlerinin tarihçesi. Bazı sınıflandırma sistemleri ve özellikleri. ( a)ICD (Genel bilgiler, ICD 8, ICD 9, ICD 9 CM, ICD 10 ve son gelişmeler) b)SNDO c)SNOMED d)ICD-0 e)ICD-PCS f)CPT g)ICPM h)Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında kullanılan hastalık sınıflandırmaları ve uygulaması.] Sağlık kuruluşlarında enformasyon sistemleri, Temel kodlama teknikleri, Uygulama Birimlerinde, yönetim faaliyetlerinin, sağlık, mali kayıt ve işlemlerin incelenmesi, temel uygulamaların gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

İTDS205 SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİ

Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri Enformasyon-Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri Sağlık Enformasyon Sistemleri Hastane Enformasyon Sistemi Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi  Tıpta bilgisayar kullanım alanları Tıpta kullanılan bilgisayar sistemleri Hastane bilgi otomasyonunun temel uygulama alanları Hastane bilişim sistemleri. Temel bilgi teknolojilerinin tanıtımı ve incelenmesi®Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı İletişim teknolojileri İnternet kullanımı ve bilgiye erişim Temel uygulamalar (Hastanın giriş kayıtlarının yapılış biçimi, hastaya yapılacak olan testlerin programa girişi ve sonuçlarının kaydedilmesi. Yatan hastalar hakkında temel bilgiler, ameliyathane bilgilerinin işlenmesi).

İTDS203 ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA

Nefes, Ses organları, Ses organları, Vurgu, Ulama, Tonlama, Protokol konuşması, Protokol konuşması, Bilgilendirme konuşması, Bilgilendirme konuşması, Hazırlıksız konuşmak.

İTDS207 İLK YARDIM

 

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

AİİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulusdevletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

İTDS011 Mesleki Yabancı Dil-I                                                   

Yabancı dilden meslekî alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

İTDS013 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Kalite kavramı, Sandart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

İTDS015 HALK SAĞLIĞI

Bu dersin amacı öğrencilere halk sağlığı bakış açısı ve temel kavramlarının öğretilmesi; toplumdaki sağlık sorunlarının saptanması, nedenlerinin belirlenmesi ve çözülmesinde epidemiyolojinin temel ilkelerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

İTDS017 TEMEL ANATOMİ: Anatominin tanımı, temel anatomik kavramlar. Genel osteoloji; Ön ekstremite kemikleri ve arka ekstremite kemikleri; Thorax; costae ve sternum. Boyun omurları; Sırt ve bel omurları, sacrum ve caudal omurlar; Baş iskeleti; Eklem bilimi; Genel ve özel Arthroloji, Lig.Nuchae;  Kas bilimi; Düz, çizgili ve iskelet kasları (gövde ve ekstremite kasları), kasların hareket çeşitleri, kaslara yardımcı organlar; Ağız boşluğu, tükrük bezleri, farinks, özefagus, mide; Barsaklar; Karaciğer, safra kesesi, pankreas. Karın boşluğu, periton, omentum, pelvis boşluğu; Burun boşluğu, paranasal sinuslar. Gırtlak (larinks), soluk borusu (trachea); Akciğerler (pulmones). Göğüs boşluğu, pleura, mediastinum. Ürüner sistem organları; Dişi ve erkek genital sistem organları; Endokrin sistem anatomisi, Dolaşım sistemi, Sinir sistemi anatomisi, kanatlı hayvanların anatomisi.

İTDS019 İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun konu ve nitelikleri. İş hukukuna yön veren temel ilkeler, iş hukukunun temel kavramları, hizmet akdinin sona ermesi. İşin düzenlenmesi. Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları, grev ve lokavt.

İMYO200 GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

 

                                                                   

                   2. SINIF IV. YARIYIL

İTDS202 TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve UYGULAMALARI II

Uygulama Hastanesinde, genel ve idari hizmetler ünitelerinde kayıt işlemlerinin incelenmesi, uygulamaların gözlenmesi ve hastanenin genel işleyişinin tanınması.

İTDS204 YAZIŞMA VE DOSYALAMA TEKNİKLERİ

İçerik: Yazisma ve Özellikleri, Yazismalarda Dilbilgisi,

Yazi Yazma Süreci, Resmi Yazilar, Is Yazilari ve

Özel Yazilar, Gelen-Giden Evrak Islemleri, Dosyalama, Dosyalama Sistemleri, Dosyalama Süreci, Arsiv, Arsiv Sistemleri, Arsivleme Süreci, Saklama ve Imha, Yazisma, Dosyalama ve Arsivlemede Elektronik Yazilimlar ve Kullanimi

Konular: Yazisma ve Özellikleri .Yazismalarda Dilbilgisi ve Imla Kurallari .Yazismalarda Dilbilgisi ve Imla Kurallari .Yazi Yazma Süreci .Resmi Yazilar, Is Yazilari ve Özel Yazilar .Resmi Yazilar, Is Yazilari ve Özel Yazilar .Gelen-Giden Evrak Islemleri .Dosyalama, Dosyalama Sistemleri .Dosyalama Süreci .Arsiv, Arsiv Sistemleri .Arsiv, Arsiv Sistemleri .Arsivleme Süreci, Saklama ve Imha .Yazisma, Dosyalama ve Arsivlemede.Yazisma, Dosyalama ve Arsivlemede.

 

İTDS206 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEK.

 

İçerik: Büro yönetimiyle ilgili temel kavramlari analiz etmek, büroyu ergonomik sekilde düzenlemek,is plani yapmak, randevu ve konuk kabul programi yapmak.

Konular: Yönetim Ve Büro Yönetiminin Tanimi .Büro Türleri = Klasik ve çagdas bürolar .Büro Yönetiminin Fonksiyonlari .Bürolarda ergonomi .Bürolarda Organizasyon Semalarinin Hazirlanmasi .Is Analizi, Is Degerlemesi Ve Performans Analizi .Bürolarda Oryantasyon ( Ise Alistirma) Egitimi .Bürolarda Oryantasyon ( Ise Alistirma) Egitimi .Bürolarda Is Bölümü ve Esnek Çalisma .Bürolarda Verimlilik Yönetimi .Bürolarda motivasyon .Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçlari .Bürolarda kriz, stres ve zaman yönetimi .Bürolarda Sik Kullanilan Belgelerin Tasarimi ve Hazirlanmasi .

İTDS208 HALKLA İLİŞKİLER

İçerik: Kimligi yönetimi bu dersin içerigini olusturmaktadir. Her dersin sonunda haftanin konusuyla ilgili vaka analizleri yapilacak ve teknolojik desteklerle ögrencilerin hazirladiklari sunumlar sinifta paylasilacaktir.

Konular: Halkla Iliskiler kavraminin tanimi .Halkla Iliskilere yakin kavramlar.Halkla Iliskilerin örgütlenme biçimi .Halkla Iliskilerde kullanilan araçlar.Kurum içi halkla iliskiler .Halkla Iliskilerde Medya Ile Iliskiler.Halkla Iliskilerde Organizasyon-1.Halkla Iliskilerde Organizasyon -2.Kurumsal sosyal sorumluluk-1.Kurumsal sosyal sorumluluk-2.Sponsorluk .Kriz yönetimi ve Halkla Iliskiler .Kurumsal Iletisim, Kurum Kimligi, Halkla Iliskilerde Imaj Olusturma ve Imaj Yönetimi Dünyadan ve Türkiyeden Marka ve Imaj Örnekleri.Örnek Halkla Iliskiler Uygulamalari.

 

AİİT202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulusdevletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

İTDS012 MESLEKİ YABANCI DİL II

Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

İTDS014 HİJYEN ve SANİTASYON

Hijyen ve sanitasyon kavramları, etkili bir sanitasyon programının sağlayacağı yararlar, temizlik ve temizleme maddeleri, dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, temizleme ve dezenfeksiyon aşamaları, araç-gereçlerin temizlenmesi, sanitasyon ekipmanları ve sistemleri, atık maddelerin uzaklaştırılması, atık suların kirlilik derecesini saptama yöntemleri, çiftliklerde ve gıda endüstrisinde bulanan haşereler ve bunlarla mücadele, su hijyeni, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun sertliği, suyun mikrobiyolojik özellikleri, su kalitesini iyileştirme yolları, suyun temizlenmesi,  yumuşatılması ve dezenfeksiyonu.

İTDS016 TIBBİ BİYOLOJİ

Hücrelerin Genel Özellikleri ve Hücre zarının yapısı. Hücre zarında maddelerin taşınması. Hücreler arası bağlantı yapıları. Hücre iskeleti ve Hücre organelleri, Çekirdek yapısı, nukleolus. Hücre organelleri ile ilgili hastalıklar. Mitokondriyel Kalıtım ve Hastalıklar.
DNA’nın yapısı ve özellikleri. DNA replikasyonu. RNA’nın özellikleri ve çeşitleri. Genlerin çalışma modelleri. DNA mutasyonları ve tamir mekanizmaları. Onkogen, Protoonkogen, ve Tümör baskılayıcı gen. Protein sentezi (transkripsiyon). Hücre siklusu ve düzenlenmesi. Mitoz bölünme ve Mayoz bölünme. İkizlerin oluşumu ve biyolojik özellikleri. Spermatogenez, Oogenez. Programlı hücre ölümünün biyolojisi. Programlı hücre ölümü ve hastalıkların ilişkisi. Yaşlanma biyolojisi. Kalıtımın genel kuralları. Tek gen kalıtım şekilleri. Klasik Mendelyen kalıtım gösteren genetik bozukluklar.
Otozomal resesif ve dominant karakterler. Gonozomal kalıtım, X ve Y kromozomlarına bağlı hastalıklar. Genetik danışmanlık, Genetik hastalıkların tedavisi. Farmakogenetik. Kanser biyolojisi. Kök hücre biyolojisi ve Kök Hücrelerin Sınıflandırılıması.

İTDS018 BESLENME İLKELERİ

Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri konusunda teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler vermek ve sağlıklı beslenme plan ve programlama becerilerinin geliştirmesi için gerekli düşünce altyapısını oluşturmasına yardımcı olmak. Beslenme ve gastronominin ana prensipleri üzerinde durularak katılımcılara gıda niteliği, beslenme düzeni, beslenme kalitesi, beslenme programlaması, öğün düzeni ve içeriği hakkında bilgi vermek.

İTDS020 ÇEVRE KORUMA

Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.

İTDS022 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İçerik: "Insan kaynaklari yönetimi, ise alma, egitme, ücretlendirme,

is analizi, performans degerlendirme, Kariyer planlama,Liderlik,Motivasyon, isveren sendika iliskileri. 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ