• 0342 869 03 00

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

LOJİSTİK PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF I.YARIYIL DERSLERİ

 

            İLOJ101 İşletme I

 

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.. 

 

            İLOJ103 Ekonomi 1

 

            Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, Üretimi sınıflandırmak, İhtiyaçları belirlemek, Faydayı sınıflandırmak, Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek,Tüketici dengesini belirlemek,Talep oluşumunu belirlemek,Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, Üretici dengesini belirlemek  Arz oluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa türlerini sınıflandırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak.

 

            İLOJ105 Lojistik Terminolojisi

 

            Lojistik Terminolojisi lojistik sektöründe kullanılan temel terimler ile bu terimlerin günlük ulaştırma, depolama veya stok yönetimi işlemlerinde en sık görülen kullanım şekilleri konularında odaklanmış bir temel derstir.

 

İLOJ107 Genel Muhasebe

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak, Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek 

 

            İLOJ 109 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları ve forumlar, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, işlem tablosu, sunum hazırlama, internet ve kariyer, kişisel web sitesi hazırlama, e-ticaret, tanıtıcı materyal hazırlama.

            İLOJ111 Temel Matematik

            Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

            TÜRK101 Türk Dili I

            Dünya dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, Noktalama işaretleri, Yazım kuralları, Dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Yazılı anlatım, Anı türü.

            YDBİ100 Yabancı Dil I

            Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru Sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Miktar Veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma Tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan Bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. Dinleme-Anlama: İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları, Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı, Dinlediği ve Okuduğu İle İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması, Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Göre Sıralanması, CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme, Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma, Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

            TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1

            Birinci yarıyılda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin konuk olarak katılacakları eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Öğrencilerin, katılacakları projeleri seçebilmeleri ve proje döneminde yapılacak saha çalışmaları açısından bu eğitimlere katılımları önemli ve zorunludur. Öğrenciler, güz yarıyılında seminer sürecinin ardından çalışmak isteyecekleri proje konularını seçeceklerdir. Güz yarıyılında seçtikleri projelerde ders saatleri içinde ve/veya tercihe göre boş vakitlerinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarla işbirliği içinde projenin gerektirdiği çalışmaları yürütmeye başlayacaklardır.

GME100 Genel ve Mesleki Etik

            Etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

           

 

GOS122 Sanat Tarihi

Sanat tarihinin ve sanatın tanımının verilmesi,  tarih öncesi çağlardan başlayarak Yunan, Roma, Bizans sanatı ile ilgili kavramların öğretilmesi, sanat eserlerinin türlerinin ve tipolojilerinin  öğretilmesi.

 

 

 

 

1. SINIF II.YARIYIL DERSLERİ

            İLOJ102 İşletme II

İşletmeyi fonksiyonlarina göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak. Yönetimi fonksiyonlarına göre tanımak, İşletme yönetimi ile ilgili temel kararları yapma yeterliliklerinin kazandirilmasi, Yönetim işlevlerini yerine getirmek, İnsan kaynaklarını yönetmek.

 

            İLOJ104 Ekonomi 2

 

            Milli Gelir, Para Teorisi, İstikrar Politikaları, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisine Genel Bakış.

 

            İLOJ106 Lojistiğe Giriş

 

            Lojistiğin tanımı, lojistik sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da doğuşu ve gelişimi, amaçları, faaliyetleri, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, gümrük ve sigortalama, sektörde yaşanan eksikliklere ilişkin örnek vakalar anlatılmaktadır. Bu ders; Ulusal ve Uluslararası Lojistik faaliyetlerin, tanımları, işleyişleri, çeşitli taşıma modellerinin tanıtımı, lojistik faaliyetlerin uluslararası koordinasyonu ile ilgili bilgileri içerir.

            İLOJ108 İstatistik

 

Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler.

 

İİŞ110 Halkla İlişkiler ve İletişim

 

Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşu, gerekliliği, fonksiyonları, Halkla İlişkilere yakın kavramlar ve destekleyen diğer disiplinler,  İletişim, iç iletişim, medya yönetimi, Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonları, Yazılı ve görsel iç ce dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme, Sosyal sorumluluk, Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler uygulamaları. İşletme yönetiminin halkla ilişkilerdeki önemi, stratejik halkla ilişkiler yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlığı, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, problem yönetimi ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve problem yönetimi, toplumla iletişim, müşteri ilişkileri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, medya ve halkla ilişkiler.

 

 

            İSED100 Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj)

 

Uygulama ve değerlendirme

 

MUP100 Mesleki Uygulama Projesi

Mesleki Uygulama Projesi dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

            TÜRK102 Türk Dili II

            Türkçede Vurgu(Sözcük Vurgusu), Türkçede Vurgu(Grup ve Cümle Vurgusu), Sözcükte Yapı(Kök, Ek Kavramları, Çekim Ekleri), Sözcükte Yapı (Gövde Kavramı, Yapım Ekleri), Cümle Bilgisi (Ögeler), Cümle Bilgisi(Cümle Çeşitleri, Doğru Cümle),Anlatım Biçim ve Teknikleri, Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları), Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları), Eleştiri, Öz Eleştiri, Sohbet(Söyleşi), Deneme ve Diğer Yazı Türleri, Yazma Çalışması.

           

            YDBİ102 Yabancı Dil II

 

            Dinleme-Anlama: Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler Veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

            Yazma: Dinleme Ve Okuduklarını Not Alma, Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma, İş Mektupları Yazma, Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma, Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

            Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları, “Noun Clause” Yapıları, “Infınitive-Gerund” Yapıları, Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi, Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

 

            TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi II

 

            Öğrenciler güz yarıyılında seçtikleri projelerde çalışmaya bahar dönemi boyunca devam edeceklerdir. Dönem sonunda yürüttükleri projenin değerlendirme ve geri bildirimini aktaran bir ara ve bir final raporu teslim etmekle yükümlüdürler.

 

           

 

 

 2. SINIF III.YARIYIL DERSLERİ

 

            İLOJ201 Uluslararası Lojistik ve Taşıma Şekilleri

 

            Bu ders kapsamında lojistik fonksiyonlarının uluslararası platformdaki yansımaları, küresel şirketlerin lojistik operasyonları, küresel taşıma şekilleri, depoculuk ve antrepoculuk faaliyetleri, Türkiye’nin küresel ticaret rotaları üzerindeki lojistik altyapısı incelenmektedir.

 

           

 

            İLOJ203 Stratejik Pazarlama Yönetimi

 

            Genel Bilgiler, Pazarlama ve Tüketici Kavramları, Pazar Araştırmaları ve Planlanması, Pazarlama karması, Dağıtım Kanallarının Seçimi ve Sürüm Stratejisi, Fiyatlandırma ve Fiyat politikası, Hizmet pazarlaması, Satışların Planlanması

 

İLOJ205 Yönetim ve Organizasyon

 

Yönetim Sürecine Giriş, İşletmenin Genel Esasları, Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Yönetim Sürecinin Evreleri, İşletmenin Kuruluş Sorunları, İşletmelerde Hukuki Organizasyon, Örgütleme Temel İlkeleri, Organizasyonlarda Yapısal Değişim, Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi, Yönetici Değerleme, Yönetimde Bilgi ve Bilgisayarın Rolü.

 

           

 

İSYÇ100 Yönlendirilmiş Çalışma 1

 

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

            Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

            İLOJ011 Nakliye Ekonomisi

            Bu ders öğrencilere taşımacılık ekonomisini betimsel ve çevresel anlamda aktarır.  Yatırım değerlendirme teknikleri üzerinde durulur.  Bu derste, iktisadi coğrafyaya, toprak değerleri ve toprak kullanımı, mekansal ve yapısal teoriler, kentsel büyüme, yerleşim yapısı ve spesifik sektörlerin taşımacılık karakteristikleri, bölgesel politikalar, refah ekonomisine giriş, maliyet-fayda analizi, maliyet-fayda analizinde vaka çalışmaları, zaman tasarrufu değerlendirmesi, kazalar taşımacılık ve çevre konuları  işlenmektedir.           

 

            İLOJ013 Etkin İletişim ve Müzakere Becerileri

            En uygun müzakere yaklaşımı, müzakere sürecinin hedefleri, başarılı müzakere stratejileri, durumsal taktikleri müzakerede dikkat edilecek konular, etkili müzakere için iletişim becerisi, sistematik planlama konuları incelenecektir. Bu çerçevede örgütlerde müzakere gerektiren başlıca durumlar kapsamında müzakere sürecinin temel evreleri; müzakerelerde benimsenen başlıca yaklaşımlar, başlıca müzakere taktik ve stratejileri, global piyasalarda müzakerelerin önemi ve kültürler arası müzakerelerde gereken beceriler; yöneticilerin kariyerlerinde müzakerelerin önemi; maaş ve diğer ödüllerle ilgili müzakereler; iş görüşmelerindeki müzakereler.

           İMYO200 Girişimcilik

 

            Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

İLOJ015 Uluslararası İşletmecilik              

Uluslararası Organizasyonlar, Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü, Uluslararası İşletmelerde Etik, Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama, Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları, Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İşletmelerde Pazarlama, Uluslararası İşletmelerde Ödemeler Dengesi, Uluslararası Muhasebe ,Uluslararası Finansal Piyasalar ve Finansman, Uluslararası Yatırım Kararları, Uluslararası İşletmelerde Üretim Sistemi, Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme                                   

 

            İLOJ017 İş ve Sosyal Güvenliği Hukuku

 

            İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun konu ve nitelikleri. İş hukukuna yön veren temel ilkeler, iş hukukunun temel kavramları, hizmet akdinin sona ermesi. İşin düzenlenmesi. Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları, grev ve lokavt. 

 

            İLOJ019 Deniz Ulaştırma Yönetimi

 

            Deniz Ulaştırma Yönetimi lojistik eğitiminde temel bir ders niteliği taşımakta olup, öğrencilere deniz yolu taşımacılığının genel çevresi, ilintili süreçleri, fonksiyonları ve operasyonları ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu ders, deniz yolu taşımacılığındaki temel işlemler, hesaplamalar, temel gemi tipleri ve deniz yolu taşımacılığını düzenleyen ana kuruluşlar üzerinde odaklanmaktadır.

 

İLOJ021 Elektronik Ticarete Giriş

 

Elektronik ticaretin tarihi gelişimi;    İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar; İnternet üzerinden pazarlama ve reklam; Elektronik ticaret uygulamaları.

 

           

 

            İLOJ023 Mesleki Yabancı Dil I

 

Yabancı dilden meslekî alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

 

           İLOJ025 Toplam Kalite Yönetimi                                                     

 

          Kalite kavramı, Sandart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

 

 

 

2. SINIF IV.YARIYIL DERSLERİ

 

 

            İLOJ202 Lojistik Yönetimi

 

            Lojistik aktiviteleri, dağıtım kanalı, perakendecilerin görevlerini öğretmek, perakendecilikte ürün, fiyat, iletişim ve tedarik zinciri konuları ile perakende mağaza yönetimi, mağaza atmosferi, müşteri servisleri konularını açıklamaktadır.

 

            İLOJ204 Lojistik Sistem ve Süreçleri

 

            Bu dersin amacı öğrencilerin lojistiğin temel aşamalarından olan taşımacılık/ulaştırma ve dağıtım, envanter yönetimi ve depolama ile ilgili tecrübelerin ve bilgi seviyesinin artırılmasıdır.

           

 

            İLOJ206 Tedarik Zinciri Yönetimi

 

            Bu ders, tüm şirketler için doğru bir tedarik zinciri tasarlamanın, planlamanın ve operasyonunun önemini öğretmeyi; tedarik zinciri performansına etki eden ana etmenleri belirlemeyi ve bu etmenleri ölçecek metotların kavranmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi lojistik eğitimi içinde temel bir ders olup öğrencilere tedarik zinciri yönetiminin temelleri, küresel etkenler, tedarik zincirinin yapısıi örgütlenme şekli ve temel fonksiyonları konularında bilgi sağlamaktadır.

İSYÇ200 Yönlendirilmiş Çalışma 2

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

 

AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

            Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulusdevletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

İLOJ012 Çevre Koruma

 

            Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

       

  İLOJ014 Stratejik Yönetim

 

Stratejik yönetim süreci, Stratejik Yönetim pratiği, Stratejik yönetim uygulamaları,  Rekabet stratejileri, İşlevsel stratejiler, Genel çevre analizi, Rakip analizi, Pazar analizi, Rekabet analizi, İşletme analizi, Swot analizi, Analitik beceri, İnsan kaynakları stratejileri, 

 

İLOJ016 Liman ve Terminal İşlemleri

 

            Liman ve Terminal İşlemleri Yönetimi, lojistik eğitiminin temel bir dersi olup öğrencilere limanların temelleri, konteyner terminalleri, limanlarda kullanılan ekipmanlar, özel ve devlet limanlarının örgütsel yapısı ve liman ve terminallerde yer alan temel operasyonlar hakkında bilgi sağlamaktadır. Uluslararası deniz taşımacılığının karmaşıklığı araştırılması; deniz taşımacılığı ekonomisi ve teknolojisi, liman yönetimi, liman performansı, deniz taşımacılığı hukuku, liman hukuku ve deniz kanunları işlenecektir.

 

İLOJ018 Örgütsel Davranış

 

Örgütlerde İnsan İlişkileri ve Davranış Biçimleri, Örgütlerde Gruplar ve Gruplarla Iliskiler, Yönetsel Davranış Biçimleri ve Yöneticilik Tipleri, Liderlik Yönetimi ve Lider-Yöneticilik, Motivasyon Yönetimi, Ekip Yönetimi ,Yetki Yönetimi , Etkililik ve Verimlilik Yönetimi Degisim ve Gelisim Yönetimi, İletisim Yönetimi,Imaj ve Izlenim Yönetimi,Toplanti Yönetimi,Stres ve Yönetimi, Örgütlerde Çatisma ve Yaraticiligin Yönetimi  ,Ise Devamsizlik ve Isgören Devri, Yabancilasma ve Yönetimi  

 

İLOJ020 Satış Yönetimi

                                                                    

          Temel kavramlar; Satış gücünün organizasyonu ve satış faaliyetleri; Satıcıların seçimi, eğitimi ve ücretlendirilmesi; Satış konuşması süreci; Satışın takibi ve kontrolü.

 

 

 

 

 

           

İLOJ022 Masaüstü Yayıncılık

            Masaüstü yayıncılıkta ana kavramlar, Masaüstü yayın projesi nasıl geliştirilir, Yaratıcılık süreci, Adobe uygulamaları. (Photoshop ve Corel Draw programları)

 

 

 

İLOJ024 Mesleki Yabancı Dil II

 

            Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, yazabilme ve okuyabilme.

           

İLOJ026 İnsan Kaynakları Yönetimi

            İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri.