• 0342 869 03 00

 

   Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, Üniversite-Tarım-Sanayi işbirliği temelinde bölgedeki kalkınmaya öncülük eden,  ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklerde ara elemanlar yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek, evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen; çağdaş, paylaşımcı ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir Meslek Yüksekokulu olmak.