• 0342 869 03 00

1. İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI     N.Ö.

2  İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI       İ.Ö

3. LOJİSTİK PROGRAMI      N.Ö.

-----------------------------------------------------------------------

 

AMAÇ:

İşletme Yönetimi programının amacı işletmelere orta kademe yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme yönetimi, üretim yönetimi, iktisat, muhasebe konularında eğitim almış, çağdaş, çevreci, stratejik kararlar alabilen, analitik düşünceye sahip, yenilikçi, özgür düşünebilen kalifiye meslek elemanı yetiştirmektedir. 

 

KAZANILAN DERECE:

İşletme Yönetimi Meslek Elemanı

 

DERECE SEVİYESİ:

ÖNLİSANS

 

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen Lise veya dengi okul mezunları, ÖSYM tarafından belirlenen şartları sağlamış olmak zorundadır.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI:

Toplamda 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan, 30 iş günü yaz stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Programdan mezun olanlar için iş imkânları hem özel hem de kamu sektörlerinde oldukça fazladır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler. 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI:

Bir öğrencinin İŞLETME YÖNETİMİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: 

ders planındaki (en az) 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması, 
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması, 
30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.