• 0342 869 03 00

1. ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI    N.Ö.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

AMAÇ:

Her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme becerisine sahip, acil yardım ve afet öncesinde eğitim verebilecek, yöneticilik yapabilecek; bilgi, beceri ve donanıma sahip uzman kişiler yetiştirmektir.

 

KAZANILAN DERECE:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri

 

DERECE SEVİYESİ:

Önlisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:

YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, ÖSYM tarafından belirlenen şartları sağlamış olmak zorundadır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI:

Bölüme kabul edilen bir öğrenci; daha önce Yüksek Öğrenim Kurumlarından aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu dersler kabul edilir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Toplamda 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan, 30 iş günü yaz stajı ve bitirme çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Bu bölümün mezunları acil yardım ve afet yöneticisi olarak görev yapmak yanında bakanlıklarda ve belediyelerde üst düzey yöneticiliğe kadar yükselme imkanları bulunmaktadır. 


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD)Uzman Yardımcısı olarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı Eğitim Merkezi (AFADEM), İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına Bağlı Şubeler, Sağlıkta Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yurtiçi ve Yurtdışı Operasyonlar, Sağlık Afet Planlaması,112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Şubeler, Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler,Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Bağlı Şubeler, İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler, Büyük Şehir Belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezlerinde (AKOM), İtfaiye Teşkilatları Eğitim Merkezlerinde, Acil Yardım ve Afetlerle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, Bakanlıklara bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde çalışabilirler. 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI:

Önlisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm önlisans programının, programda belirtilen tüm ders ve stajların her birinden en az (DD) ve/veya (S) notu alarak tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bulunması gerekir.

MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ