• 0342 869 03 00

1. LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI    N.Ö.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

AMAÇ:

Laboratuvar ve Veteriner Sağlık Programı´nın amacı, Hayvan Sağlığı ve Laboratuvar alanında teorik ve pratik bilgiye sahip emek-gücünü yükseltmektir. Mezun öğrenciler de Laboratuvarları ve hayvancılık sektöründe "Laborant ve Veteriner Yardımcı Teknisyeni" başlığı altında çalışması mümkün olacak.

 

KAZANILAN DERECE:

1)Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkilaplarının bilincinde ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmasını ulusal kültür ve değerlerini yaşatmasını, ülkesine, ulusuna ve insanlığa hizmet etmeyi amaç edinmesini sağlamak. 

2)En az bir yabancı dili kullanabilme. 

3)Mesleğinin gerektirdiklerini yerine getirebilmesini ve elde edilen sonuçları etkin bir şekilde sunabilmesini sağlamak. 

4)Veteriner teknikerlik düzeyinde verilen bilgiyi özümseme ve gerektiğinde kullanabilme becerisi. 

5)Aldığı bilgiyi yorumlayarak değerlendirme becerisi. 

6)Analiz etme ve sentezleme becerisi. 

7)Bağımsız çalışabilme becerisi. 

8)Planlayabilme ve yönetebilme becerisi. 

9)Disipliniçi ve disiplinlerarası grup çalışması yapabilme becerisi. 

10)Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme ve mevzuatı takip edebilme. 

11)Hayvan türleri ve ırkları ile temel özelliklerini tanıma. 

12)Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik fikirler sunmak ve çalışmalar yapmak. 

13)Laboratuvarda, sorumlu hekim/öğretim elemanı nezaretinde kayıt, hazırlık ve test yapabilme 

14)Temel ilk yardım uygulamaları yapabilme becerisi. 

15)Asepsi ve antisepsi ile pre-operatif ve post-operatif dönemde hayvanın bakımını yapabilme. 

16)Hayvan sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı mücadelede yeterli beceriye sahip olma. 

17)Mesleki yetki ve sorumluluklarından yola çıkarak, planlanan sosyal projelere katkı sağlayabilme. 

18)Kuramsal olarak belirlenen hayvan besleme protokollerini hazırlama ve kullanabilme. 

19)Veteriner hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilme ve veteriner hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütebilme. 

20)İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları, hayvan refahı ve etik ilkeleri, tüm uygulamalarda gösterebilme becerisi. 

 

DERECE SEVİYESİ:

Önlisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.Ayrıca Veteriner sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI:

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri,Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri,TİGEM işletmeleri,Yem Fabrikaları,Veteriner Laboratuvarları ,Hayvanat bahçeleri,Veteriner ilaç sanayi,Veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü,

 

MEZUNİYET KOŞULLARI:

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.