• 0342 869 03 00

1. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı   N.Ö.

----------------------------------------------------------------------------------

 

AMAÇ:

Programın amacı; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir. 
İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

 

KAZANILAN DERECE:

Muhasebe meslek elemanı.

 

DERECE SEVİYESİ:

Önlisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:

YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, ÖSYM tarafından belirlenen şartları sağlamış olmak zorundadır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI:

Bölüme kabul edilen bir öğrenci; daha önce Yüksek Öğrenim Kurumlarından aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu dersler kabul edilir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Toplamda 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan, 30 iş günü yaz stajı ve bitirme çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca kamu kuruluşlarının mali işlerle ilgili birimlerinde istihdam edilebilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI:

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.