• 0342 869 03 00

1. TİBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI N.Ö.

2. TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI İ.Ö.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AMAÇ:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı özel ve/veya kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek büro yöneticisi adaylarını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Program, sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

KAZANILAN DERECE:

Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanını almaktadır ve Program mezunları sağlık teknikerliği olarak atanabilmektedir.

 

DERECE SEVİYESİ:

Önlisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI:

Öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Devlet memurluk sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sekreter, Hasta Danışmanı, Hasta Dosyaları Arşivisti ve Yönetim Sekreteryası olarak çalışabilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI:

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ