• 0342 869 03 00

İş yaşamının ihtiyaç duyduğu kaynakların nasıl sağlandığı, planlamasının nasıl sağlandığı ve denetiminin nasıl gerçekleştirildiği konusunda öğrenciler bilgilendirilir.

 

Bu programda; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen konuları içeren dersler, uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir.

 

Öğrencilerimiz; genel işletmecilik konularını kapsayan bir takım branş derslerin yanı sıra,  iş hayatında ihtiyaç duyacağı branşı çerçevesinde farklı içerikli dersleri teorik ve uygulamalı olarak alarak iş ve sosyal hayata hazırlanmaktadır.  

 

Ayrıca öğrencilerimize; 1. veya 2. sınıf sonunda ki yaz dönemlerinin birinde 30 iş günü  zorunlu  stajı ilgili sektörlerde yaptırılmaktadır. 

 

Mezunlarımız, değişik sektörlerde faaliyet gösteren özel işletmelerin satış, satın alma, personel ve muhasebe bölümlerinde, bankacılık sektöründe ve kamu kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Staj yapmak koşulunu ve diğer prosedürleri yerine getirmek koşulu ile serbest muhasebeci de olabilmektedirler.