• 0342 869 03 00

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Sağlık Kuruluşlarında gerekli olan dokümantasyon, sekreterlik, raporlama, arşivleme ve yazışmaları kurumun gereksinimlerini karşılayabilmek ve bilimsel bir şekilde yapabilmek, büro otomasyonu ve yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere ayak uydurabilecek mensuplarını yetiştirmek, bunun yanı sıra biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji gibi tıbbi laboratuarda sağlık hizmetleri verebilecek, teorik bilgi ve uygulama becerilerine sahip, gelişen şartlara ve teknolojilere uyum sağlayabilecek, tıbbi laboratuar teknikeri, sağlık kuruluşlarında uyum sağlayan tıbbi sekreterin yanında, günümüzde önemi hızla artan yaşlı bakım alanında eğitim görmüş sağlık teknikeriyle, diş protez alanında uzmanlaşmış diş protez teknikeri yetiştirmek, ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek gibi bir vizyonu ve mesleki amaçları gerçekleştirmek için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektir.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ