• 0342 869 03 00

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, ihtiyaç duyulan sağlık branşlarında yeterli ve gerekli bilgilerle donanmış, teorik bilgileri uygulayabilme yeteneği ve becerisine sahip, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokratik laik ve çağdaş hukuk normlarını benimsemiş, insan hakları ve özgürlükleri kapsamında yeterli düzeyde duyarlılığı önemsemiş, özverili sağlık personeli yetiştirmek, ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek gibi büyük bir misyonu gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ