• 0342 869 03 00

Gerek bölgemizde, gerekse ülkemiz genelinde ki işletmelerin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları, çağın gerekleriyle donatılmış, becerili, bilgili ve eğitilmiş “Nitelikli İnsan Gücü”nü yetiştirmektir. Ayrıca, işletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında, öğrencileri bilgili kılmak bölümün amaçları arasındadır.